šŅÅÄŁÄÕŻĮŃ   īĮ ĒĢĮ×ĪÕĄ   óĻÄÅŅÖĮĪÉÅ   óĢÅÄÕĄŻĮŃ
 
ƒæƒóƒŹƒćƒą? ƒæƒóƒŹƒćƒą ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒ’ ƒćƒčƒÓƒÄ ƒ?ƒ?ƒ?ƒœƒæ????
 
ƒ?ƒżƒÅƒŹƒćƒńƒ’ƒćƒą ƒĀƒ’ƒĢƒćƒõƒóƒ×ƒćƒńƒ’ƒÓ ƒÅ ƒąƒüƒćƒųƒĮƒĀƒ’ƒÄƒóƒŅƒĢƒ’ƒŚ ƒńƒó ƒĀƒ×ƒĮƒÄƒÓƒūƒćƒńƒ’ƒ’ ƒčƒüƒ’ƒÄƒćƒüƒĻƒńƒĮƒęƒĮ ƒĀƒćƒ×ƒ’ƒĮƒčƒó ƒżƒóƒńƒ’ƒąƒóƒüƒ’ƒĒƒĻ ƒąƒńƒĮƒęƒ’ƒć ƒĒƒĀƒćƒÉƒ’ƒóƒüƒ’ƒĒƒÄƒĪ. ƒœƒōƒĖƒ’ƒ×ƒńƒĪƒł ƒ×ƒÓƒč ƒ×ƒóƒōƒĮƒÄ ƒōƒĪƒü ƒĀƒĮƒĒƒõƒÓƒĢƒćƒń ƒńƒćƒĀƒĮƒĒƒ×ƒćƒčƒĒƒÄƒõƒćƒńƒńƒĮ ƒńƒćƒĀƒóƒ×ƒńƒĮƒųƒĮƒĀƒĪƒÄƒńƒĪƒą, ƒųƒóƒų ƒčƒ’ƒųƒ’ƒą, ƒÄƒóƒų ƒ’ ƒĮƒčƒĮƒąƒóƒĖƒćƒńƒńƒĪƒą, ƒõ ƒŹƒóƒĒƒÄƒńƒĮƒĒƒÄƒ’, ƒĒƒćƒąƒćƒłƒĒƒÄƒõƒÅ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒ’ƒńƒĪƒŚ. ƒ?ƒÄƒĮƒęƒóƒąƒ’ ƒ×ƒóƒżƒüƒ’ƒŹƒńƒĪƒŚ ƒ’ƒĒƒĒƒüƒćƒčƒĮƒõƒóƒńƒ’ƒł ƒĒƒÄƒóƒńƒĮƒõƒ’ƒüƒ’ƒĒƒĻ ƒ×ƒćƒųƒĮƒąƒćƒńƒčƒóƒÉƒ’ƒ’, ƒųƒóƒų ƒĀƒ×ƒóƒõƒ’ƒüƒĻƒńƒĮ ƒĒƒĮƒĒƒÄƒóƒõƒ’ƒÄƒĻ ƒ×ƒóƒÉƒ’ƒĮƒń ƒčƒüƒÓ ƒÄƒĮƒęƒĮ ƒ’ƒüƒ’ ƒ’ƒńƒĮƒęƒĮ ƒūƒ’ƒõƒĮƒÄƒńƒĮƒęƒĮ, ƒõƒćƒčƒĻ ƒ’ƒż ƒ×ƒÓƒčƒó ƒĮƒĀƒĪƒÄƒĮƒõ ƒōƒĪƒü ƒ’ƒżƒõƒćƒĒƒÄƒćƒń ƒÖƒóƒųƒÄ ƒńƒćƒõƒĪƒęƒĮƒčƒĪ ƒĒƒōƒ×ƒóƒūƒ’ƒõƒóƒńƒ’ƒÓ ƒÉƒćƒüƒüƒŅƒüƒĮƒżƒĪ ƒ×ƒóƒĒƒÄƒćƒńƒ’ƒł ƒõ ƒÄƒĮƒüƒĒƒÄƒĮƒą ƒųƒ’ƒĖƒćƒŹƒńƒ’ƒųƒć ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒ’.

ƒ?ƒĮ ƒĒƒĮƒõƒ×ƒćƒąƒćƒńƒńƒĪƒć ƒųƒĮƒńƒńƒĮƒżƒóƒõƒĮƒčƒŹƒ’ƒųƒ’ ƒ’ƒĒƒĀƒĮƒüƒĻƒżƒÅƒŅƒÄ ƒųƒóƒų ƒųƒĮƒ×ƒąƒó ƒĀƒ×ƒĮƒąƒĪƒĖƒüƒćƒńƒńƒĮƒęƒĮ ƒĀƒ×ƒĮƒ’ƒżƒõƒĮƒčƒĒƒÄƒõƒó, ƒÄƒóƒų ƒ’ ƒÅƒ×ƒĮƒūƒóƒ’, ƒĒƒĮƒōƒ×ƒóƒńƒńƒĪƒć ƒĒ ƒĒƒĮƒōƒĒƒÄƒõƒćƒńƒńƒĪƒŚ ƒĀƒĮƒüƒćƒł: ƒŠƒÄƒĮ ƒĒƒõƒ’ƒčƒćƒÄƒćƒüƒĻƒĒƒÄƒõƒÅƒćƒÄ ƒĮ ƒńƒóƒüƒ’ƒŹƒ’ƒ’ ƒ×ƒóƒżƒüƒ’ƒŹƒńƒĪƒŚ ƒÄƒĮƒŹƒćƒų ƒżƒ×ƒćƒńƒ’ƒÓ ƒĮ ƒÄƒĮƒą, ƒŹƒÄƒĮ ƒąƒĮƒūƒćƒÄ ƒōƒĪƒÄƒĻ ƒĀƒĮƒüƒćƒżƒńƒĪƒą ƒčƒüƒÓ ƒżƒčƒĮƒ×ƒĮƒõƒĻƒÓ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒ’.ƒœƒōƒĪƒŹƒńƒĮ ƒōƒ’ƒĮƒüƒĮƒęƒ’ ƒ’ ƒõƒćƒÄƒćƒ×ƒ’ƒńƒóƒ×ƒĪ ƒĀƒ’ƒĢƒćƒõƒóƒ×ƒ’ƒÄƒćƒüƒĻƒńƒÅƒŅ ƒĒƒ’ƒĒƒÄƒćƒąƒÅ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒ’ ƒńƒóƒżƒĪƒõƒóƒŅƒÄ ƒūƒćƒüƒÅƒčƒĮƒŹƒńƒĮ-ƒųƒ’ƒĖƒćƒŹƒńƒĪƒą ƒÄƒ×ƒóƒųƒÄƒĮƒą, ƒńƒĮ ƒńƒćƒųƒĮƒÄƒĮƒ×ƒĪƒć ƒĒƒĀƒćƒÉƒ’ƒóƒüƒ’ƒĒƒÄƒĪ (ƒ?ƒõƒĮƒłƒńƒĮƒĒ ƒ?.ƒR. ƒ’ ƒčƒ×.) ƒĒƒ×ƒóƒõƒńƒ’ƒõƒóƒüƒ’ ƒ³ƒƒƒ? ƒõƒżƒ×ƒĮƒĒƒüƒĮƒł ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒ’ ƒĒ ƒõƒĮƒčƒĮƒćƒąƒĮƒą, ƒżƒóƒĒƒćƒüƒćƒńƒńƒĪƒą ƒĒƒ’ƒąƒōƒ’ƒĮƒńƒÄƒóƒąƒ’ ƒ’ ƒĀƒóƒ×ƒóƒżƒ’ƒÄƒóƒąƒ’, ƒōƒćƒż ƒųƒĮƒÄƒĮƒ×ƒĪƒŚ ƒńƒć ƒõƒĮƒżƒąƒĮƒūƒńƒĮ ƒĒƒÅƒĢƒćƒĒƒÄƒõƒĮƒõƒóƒńƒ’ƒć ƒõƒżƒ×ƒĮƒĒƒüƒĮƒł ƒĮƒĒƒĮƒōƒ’. ƒœƒńƒ’ ƒūƒć ƒÅƒųƒóƒżƒĪƒõƒóƒüƒ’, ƒŹƒÄƒĮ ƒĀƒ×ƒ’ ƒ×ƒĮƒūƒčƒćƒńƒ’ƒ’ ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒćƒńƒųƒó ƒćƒęƒĮ ƒĮƒ×ƒęƒóƒńƒĪ ƒĀƒ’ƒĢƒćƒõƒóƒ×ƒćƒńƒ’ƒÓ ƒĒƒÄƒćƒ×ƒ’ƒüƒĻƒńƒĪ ƒĮƒÄƒńƒĮƒĒƒ’ƒÄƒćƒüƒĻƒńƒĮ ƒčƒóƒńƒńƒĪƒŚ ƒĮƒ×ƒęƒóƒńƒ’ƒżƒąƒĮƒõ.

ƒ+ƒĮ ƒąƒćƒ×ƒć ƒõƒżƒ×ƒĮƒĒƒüƒćƒńƒ’ƒÓ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒ’ ƒĀƒ×ƒóƒųƒÄƒ’ƒųƒÅƒŅƒĢƒ’ƒć ƒõƒćƒÄƒõƒ×ƒóƒŹƒ’ ƒńƒóƒĒƒÄƒĮƒÓƒÄƒćƒüƒĻƒńƒĮ ƒ×ƒćƒųƒĮƒąƒćƒńƒčƒÅƒŅƒÄ ƒ’ƒĒƒĀƒĮƒüƒĻƒżƒĮƒõƒóƒÄƒĻ ƒĀƒ×ƒĮƒÄƒ’ƒõƒĮƒĀƒóƒ×ƒóƒżƒ’ƒÄƒóƒ×ƒńƒĪƒć (ƒóƒńƒÄƒ’ƒęƒćƒüƒĻƒąƒ’ƒńƒÄƒńƒĪƒć) ƒĀƒ×ƒćƒĀƒóƒ×ƒóƒÄƒĪ, ƒó ƒųƒĮƒ×ƒąƒćƒūƒųƒÅ ƒūƒ’ƒõƒĮƒÄƒńƒĪƒŚ ƒĀƒ×ƒĮƒõƒĮƒčƒ’ƒÄƒĻ ƒÄƒĮƒüƒĻƒųƒĮ ƒ’ƒż ƒųƒĮƒ×ƒąƒÅƒĖƒćƒų ƒ’ ƒÓƒĒƒüƒćƒł, ƒńƒć ƒčƒĮƒĀƒÅƒĒƒųƒóƒÄƒĻ ƒõƒĮƒżƒąƒĮƒūƒńƒĮƒęƒĮ ƒųƒĮƒńƒÄƒóƒųƒÄƒó ƒųƒĮƒ×ƒąƒó ƒčƒüƒÓ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒ’ ƒĒ ƒĀƒ×ƒĮƒčƒÅƒųƒÄƒóƒąƒ’ ƒćƒć ƒūƒ’ƒżƒńƒćƒčƒćƒÓƒÄƒćƒüƒĻƒńƒĮƒĒƒÄƒ’ (ƒńƒóƒõƒĮƒżƒĮƒą) ƒĒ ƒÉƒćƒüƒĻƒŅ ƒĀƒ×ƒĮƒÖƒ’ƒüƒóƒųƒÄƒ’ƒųƒ’ ƒęƒćƒüƒĻƒąƒ’ƒńƒÄƒĮƒżƒĮƒõ.

ƒ?ƒóƒų ƒųƒÄƒĮ ƒūƒć ƒ’ƒż ƒńƒ’ƒŚ ƒĀƒ×ƒóƒõ? ƒ? ƒĒƒÅƒĢƒćƒĒƒÄƒõƒÅƒćƒÄ ƒüƒ’ ƒąƒćƒŚƒóƒńƒ’ƒżƒą, ƒĀƒ×ƒ’ ƒųƒĮƒÄƒĮƒ×ƒĮƒą ƒąƒĮƒęƒÅƒÄ ƒōƒĪƒÄƒĻ ƒųƒĮƒąƒĀƒćƒńƒĒƒ’ƒ×ƒĮƒõƒóƒÄƒĻ ƒÅƒųƒóƒżƒóƒńƒńƒĪƒć ƒõƒĪƒĖƒć ƒÖƒ’ƒżƒ’ƒĮƒüƒĮƒęƒ’ƒŹƒćƒĒƒųƒ’ƒć ƒńƒćƒčƒĮƒĒƒÄƒóƒÄƒųƒ’?

ƒ?ƒóƒąƒ’ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒ’ ƒ×ƒćƒĖƒóƒŅƒÄ ƒŠƒÄƒ’ ƒõƒĮƒĀƒ×ƒĮƒĒƒĪ ƒĮƒŹƒćƒńƒĻ ƒĀƒ×ƒĮƒĒƒÄƒĮ: ƒĀƒÅƒÄƒćƒą ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒ’ (ƒĀƒĮƒćƒčƒóƒńƒ’ƒÓ ƒÖƒćƒųƒóƒüƒ’ƒł ƒĮƒĒƒĮƒōƒćƒł ƒĒƒõƒĮƒćƒęƒĮ ƒõƒ’ƒčƒó), ƒÓƒõƒüƒÓƒŅƒĢƒćƒłƒĒƒÓ ƒõƒćƒĒƒĻƒąƒó ƒ×ƒóƒĒƒĀƒ×ƒĮƒĒƒÄƒ×ƒóƒńƒćƒńƒńƒĪƒą ƒÓƒõƒüƒćƒńƒ’ƒćƒą ƒõ ƒūƒ’ƒõƒĮƒÄƒńƒĮƒą ƒąƒ’ƒ×ƒć.

ƒŽ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒćƒł, ƒųƒóƒų ƒčƒ’ƒųƒ’ƒŚ, ƒÄƒóƒų ƒ’ ƒčƒĮƒąƒóƒĖƒńƒ’ƒŚ, ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒÓ ƒńƒóƒōƒüƒŅƒčƒóƒćƒÄƒĒƒÓ ƒõƒĮ ƒõƒĒƒć ƒĒƒćƒżƒĮƒńƒĪ ƒęƒĮƒčƒó ƒ’ ƒĀƒ×ƒćƒčƒĒƒÄƒóƒõƒüƒÓƒćƒÄ ƒĮƒĀƒ×ƒćƒčƒćƒüƒćƒńƒńƒĪƒł ƒ’ƒńƒÄƒćƒ×ƒćƒĒ ƒĀƒ×ƒ’ ƒ’ƒżƒÅƒŹƒćƒńƒ’ƒ’ ƒ’ƒŚ ƒĀƒĮƒõƒćƒčƒćƒńƒ’ƒÓ ƒ’ ƒĀƒ’ƒÄƒóƒńƒ’ƒÓ. ƒ?ƒÓƒč ƒĒƒĀƒćƒÉƒ’ƒóƒüƒ’ƒĒƒÄƒĮƒõ ƒĮƒōƒ×ƒóƒĢƒóƒüƒ’ƒĒƒĻ ƒų ƒ’ƒżƒÅƒŹƒćƒńƒ’ƒŅ ƒčƒóƒńƒńƒĮƒęƒĮ ƒÓƒõƒüƒćƒńƒ’ƒÓ, ƒńƒĮ ƒĀƒÅƒōƒüƒ’ƒųƒóƒÉƒ’ƒ’ ƒĀƒĮ ƒčƒóƒńƒńƒĮƒł ƒÄƒćƒąƒć ƒõƒćƒĒƒĻƒąƒó ƒĒƒųƒÅƒčƒńƒĪ: ƒ?ƒóƒĒƒųƒ’ƒń ƒ-.ƒR., 1976; ƒ?ƒõƒĮƒłƒńƒĮƒĒ ƒ?.ƒR., 1986; ƒƒƒüƒ’ƒąƒĮƒõ ƒ?.ƒ?., 1990; ƒ?ƒćƒłƒüƒĮƒ×, 1954; ƒ?ƒ’ƒüƒóƒ×ƒč, 1973; ƒƒ.ƒ?ƒąƒ’ƒÄƒÄ ƒ?ƒÅƒŹƒųƒóƒĖ, 1977, 1979; ƒƒ. ƒ?ƒŠƒõƒ’ƒĒ, 1985; ƒā. ƒ?ƒóƒõƒĮƒ×, 1993.

ƒœ ƒ×ƒĮƒüƒ’ ƒĒƒ’ƒąƒōƒ’ƒĮƒńƒÄƒĮƒõ, ƒĮƒōƒ’ƒÄƒóƒŅƒĢƒ’ƒŚ ƒõ ƒĒƒüƒćƒĀƒĮƒł ƒųƒ’ƒĖƒųƒć, ƒōƒĪƒüƒĮ ƒ’ƒżƒõƒćƒĒƒÄƒńƒĮ: ƒĮƒńƒ’ ƒ×ƒóƒĒƒĢƒćƒĀƒüƒÓƒŅƒÄ ƒųƒüƒćƒÄƒŹƒóƒÄƒųƒÅ ƒĒ ƒĮƒōƒ×ƒóƒżƒĮƒõƒóƒńƒ’ƒćƒą ƒĀƒ×ƒĮƒčƒÅƒųƒÄƒĮƒõ - ƒūƒ’ƒ×ƒńƒĪƒŚ ƒųƒ’ƒĒƒüƒĮƒÄ - ƒųƒĮƒÄƒĮƒ×ƒĪƒć ƒÅƒĒƒõƒóƒ’ƒõƒóƒŅƒÄƒĒƒÓ ƒŚƒĮƒżƒÓƒ’ƒńƒĮƒą, ƒĒƒ’ƒńƒÄƒćƒżƒ’ƒ×ƒÅƒŅƒÄ ƒõƒ’ƒÄƒóƒąƒ’ƒńƒĪ, ƒó ƒųƒ×ƒĮƒąƒć ƒŠƒÄƒĮƒęƒĮ ƒ’ ƒĒƒóƒąƒ’ ƒĒƒüƒÅƒūƒóƒÄ ƒ’ƒĒƒÄƒĮƒŹƒńƒ’ƒųƒĮƒą ƒōƒćƒüƒųƒó. ƒ?ƒąƒćƒńƒńƒĮ ƒĒ ƒńƒóƒüƒ’ƒŹƒ’ƒćƒą ƒĒƒ’ƒąƒōƒ’ƒĮƒńƒÄƒĮƒõ (ƒó, ƒõƒĮƒżƒąƒĮƒūƒńƒĮ, ƒ’ ƒĀƒóƒ×ƒóƒżƒ’ƒÄƒĮƒõ) ƒĒƒõƒÓƒżƒóƒńƒńƒĮ ƒńƒóƒųƒĮƒĀƒüƒćƒńƒ’ƒć ƒõ ƒąƒÓƒęƒųƒ’ƒŚ ƒÖƒćƒųƒóƒüƒ’ƒÓƒŚ ƒóƒżƒĮƒÄƒó ƒ’ ƒōƒĮƒüƒĻƒĖƒóƒÓ ƒųƒĮƒńƒÉƒćƒńƒÄƒ×ƒóƒÉƒ’ƒÓ ƒõ ƒńƒ’ƒŚ ƒĒƒĪƒ×ƒĮƒęƒĮ ƒĀƒ×ƒĮƒÄƒćƒ’ƒńƒó. ƒœƒčƒńƒóƒųƒĮ ƒĒƒĶƒćƒčƒćƒńƒńƒĪƒć ƒĒ ƒÖƒćƒųƒóƒüƒ’ƒÓƒąƒ’ ƒĒƒ’ƒąƒōƒ’ƒĮƒńƒÄƒĪ ƒĀƒĮƒĀƒóƒčƒóƒŅƒÄ ƒõ ƒūƒćƒüƒÅƒčƒųƒć ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒ’ ƒõ ƒĒƒĮƒõƒćƒ×ƒĖƒćƒńƒńƒĮ ƒčƒ×ƒÅƒęƒ’ƒć ƒÅƒĒƒüƒĮƒõƒ’ƒÓ, ƒŹƒćƒą ƒŠƒÄƒĮ ƒ’ƒąƒćƒćƒÄ ƒąƒćƒĒƒÄƒĮ ƒõ ƒ×ƒÅƒōƒÉƒć ƒūƒõƒóƒŹƒńƒĪƒŚ, ƒŹƒÄƒĮ ƒńƒć ƒĀƒĮƒżƒõƒĮƒüƒÓƒćƒÄ ƒĒƒ×ƒóƒõƒńƒ’ƒõƒóƒÄƒĻ ƒĀƒ×ƒĮƒÉƒćƒĒƒĒ ƒĀƒ×ƒĮƒ’ƒĒƒŚƒĮƒčƒÓƒĢƒ’ƒł ƒĀƒ×ƒ’ ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒ’ ƒÅ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒćƒł, ƒĒ ƒĀƒ×ƒĮƒÉƒćƒĒƒĒƒóƒąƒ’, ƒ’ƒąƒćƒŅƒĢƒ’ƒąƒ’ ƒąƒćƒĒƒÄƒĮ ƒõ ƒ×ƒÅƒōƒÉƒć ƒūƒõƒóƒŹƒńƒĪƒŚ (ƒ.ƒ?. ƒ?ƒóƒÅƒąƒĮƒõƒó).

ƒ? ƒĒƒõƒÓƒżƒ’ ƒĒ ƒĮƒęƒ×ƒóƒńƒ’ƒŹƒćƒńƒńƒĮƒĒƒÄƒĻƒŅ ƒ’ƒńƒÖƒĮƒ×ƒąƒóƒÉƒ’ƒ’ ƒĀƒĮ ƒčƒóƒńƒńƒĮƒąƒÅ ƒõƒĮƒĀƒ×ƒĮƒĒƒÅ, ƒčƒüƒÓ ƒ’ƒżƒÅƒŹƒćƒńƒ’ƒÓ ƒĀƒ×ƒ’ƒŹƒ’ƒń ƒ’ ƒĖƒ’ƒ×ƒĮƒÄƒĪ ƒ×ƒóƒĒƒĀƒ×ƒĮƒĒƒÄƒ×ƒóƒńƒćƒńƒ’ƒÓ ƒčƒóƒńƒńƒĮƒęƒĮ ƒÓƒõƒüƒćƒńƒ’ƒÓ, ƒõ ƒÄƒćƒŹƒćƒńƒ’ƒ’ ƒ×ƒÓƒčƒó ƒüƒćƒÄ ƒĀƒ×ƒĮƒõƒĮƒčƒ’ƒüƒ’ƒĒƒĻ ƒńƒóƒōƒüƒŅƒčƒćƒńƒ’ƒÓ ƒżƒó ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒĻƒąƒ’. ƒ?ƒĒƒĒƒüƒćƒčƒĮƒõƒóƒńƒ’ƒÓ ƒōƒĪƒüƒ’ ƒńƒóƒŹƒóƒÄƒĪ ƒõ 1993 ƒęƒĮƒčƒÅ (ƒ?ƒõƒĮƒłƒńƒĮƒĒ ƒ?.ƒR., ƒ?ƒćƒ×ƒčƒĪƒćƒõƒó ƒ?.ƒƒ., ƒ?ƒóƒüƒĻƒĀƒćƒ×ƒ’ƒńƒó ƒœ; ƒƒƒ’ƒćƒõ, ƒ?ƒńƒĒƒÄƒ’ƒÄƒÅƒÄ ƒżƒĮƒĮƒüƒĮƒęƒ’ƒ’ ƒ’ƒą. ƒ?ƒąƒóƒüƒĻƒÉƒęƒóƒÅƒżƒćƒńƒó ƒ?ƒ? ƒŽƒųƒ×ƒóƒ’ƒńƒĪ), ƒĀƒÅƒÄƒćƒą ƒĮƒĀƒ×ƒĮƒĒƒó ƒĒƒĀƒćƒÉƒ’ƒóƒüƒ’ƒĒƒÄƒĮƒõ-ƒĀƒ×ƒóƒųƒÄƒ’ƒųƒĮƒõ ƒ×ƒóƒżƒüƒ’ƒŹƒńƒĪƒŚ ƒųƒĮƒńƒćƒŚƒĮƒżƒÓƒłƒĒƒÄƒõ ƒŽƒųƒ×ƒóƒ’ƒńƒĪ ƒĀƒĮ ƒĒƒĀƒćƒÉƒ’ƒóƒüƒĻƒńƒĮ ƒ×ƒóƒżƒ×ƒóƒōƒĮƒÄƒóƒńƒńƒĮƒł ƒóƒńƒųƒćƒÄƒć. ƒ? ƒĮƒĀƒ×ƒĮƒĒƒć ƒÅƒŹƒóƒĒƒÄƒõƒĮƒõƒóƒüƒ’ ƒĒƒĀƒćƒÉƒ’ƒóƒüƒ’ƒĒƒÄƒĪ 11 ƒŚƒĮƒżƒÓƒłƒĒƒÄƒõ ƒ’ ƒųƒĮƒńƒńƒĮ-ƒĒƒĀƒĮƒ×ƒÄƒ’ƒõƒńƒĪƒŚ ƒĖƒųƒĮƒü ƒę. ƒƒƒ’ƒćƒõƒó, ƒƒƒ’ƒćƒõƒĒƒųƒĮƒł, ƒ+ƒĮƒüƒÄƒóƒõƒĒƒųƒĮƒł, ƒ?ƒĮƒõƒćƒńƒĒƒųƒĮƒł, ƒ?ƒćƒ×ƒńƒ’ƒęƒĮƒõƒĒƒųƒĮƒł ƒĮƒōƒüƒóƒĒƒÄƒćƒł, ƒĀƒĮƒč ƒńƒóƒōƒüƒŅƒčƒćƒńƒ’ƒćƒą ƒųƒĮƒÄƒĮƒ×ƒĪƒŚ ƒńƒóƒŚƒĮƒčƒ’ƒüƒĮƒĒƒĻ 1085 ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒćƒł ƒ×ƒóƒżƒüƒ’ƒŹƒńƒĪƒŚ ƒĀƒĮƒ×ƒĮƒč (ƒ×ƒÅƒĒƒĒƒųƒĮƒł ƒ’ ƒĮƒ×ƒüƒĮƒõƒĒƒųƒĮƒł ƒ×ƒĪƒĒƒ’ƒĒƒÄƒĮƒł, ƒęƒóƒńƒńƒĮƒõƒćƒ×ƒĒƒųƒĮƒł, ƒÄƒĮƒ×ƒ’ƒłƒĒƒųƒĮƒł, ƒÄƒ×ƒóƒųƒćƒńƒćƒńƒĒƒųƒĮƒł, ƒóƒ×ƒóƒōƒĒƒųƒĮƒł ƒ’ ƒóƒńƒęƒüƒ’ƒłƒĒƒųƒĮƒł ƒõƒćƒ×ƒŚƒĮƒõƒĮƒł ƒĀƒĮƒ×ƒĮƒč). ƒ+ƒĮƒżƒčƒńƒćƒć, ƒõ 1996-2002 ƒęƒę, ƒ’ƒżƒÅƒŹƒćƒńƒ’ƒć ƒčƒóƒńƒńƒĮƒęƒĮ ƒõƒĮƒĀƒ×ƒĮƒĒƒó ƒōƒĪƒüƒĮ ƒĀƒ×ƒĮƒčƒĮƒüƒūƒćƒńƒĮ ƒóƒõƒÄƒĮƒ×ƒĮƒą ƒĀƒÅƒÄƒćƒą ƒĒƒóƒąƒĮƒĒƒÄƒĮƒÓƒÄƒćƒüƒĻƒńƒĪƒŚ ƒńƒóƒōƒüƒŅƒčƒćƒńƒ’ƒł ƒõ ƒŚƒĮƒżƒÓƒłƒĒƒÄƒõƒóƒŚ ƒ?ƒÅƒ×ƒųƒąƒćƒńƒ’ƒĒƒÄƒóƒńƒó, ƒ?ƒĮƒĒƒĒƒ’ƒ’ ƒ’ ƒŽƒųƒ×ƒóƒ’ƒńƒĪ.

ƒ+ƒ×ƒĮƒõƒĮƒčƒÓ ƒĮƒĀƒ×ƒĮƒĒ ƒĒƒĀƒćƒÉƒ’ƒóƒüƒ’ƒĒƒÄƒĮƒõ ƒõ 1993-1994 ƒęƒĮƒčƒóƒŚ, ƒĒƒÄƒóƒõƒ’ƒüƒóƒĒƒĻ ƒÉƒćƒüƒĻ ƒńƒóƒłƒÄƒ’ ƒĮƒÄƒõƒćƒÄƒĪ ƒńƒó ƒ×ƒÓƒč ƒõƒĮƒĀƒ×ƒĮƒĒƒĮƒõ, ƒõ ƒÄƒĮƒą ƒŹƒ’ƒĒƒüƒć ƒčƒüƒÓ ƒųƒóƒųƒ’ƒŚ ƒõƒĮƒżƒ×ƒóƒĒƒÄƒńƒĪƒŚ ƒęƒ×ƒÅƒĀƒĀ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒćƒł ƒŚƒóƒ×ƒóƒųƒÄƒćƒ×ƒńƒĮ ƒÓƒõƒüƒćƒńƒ’ƒć ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒ’? ƒƒƒóƒųƒĮƒć ƒÖƒ’ƒżƒ’ƒĮƒüƒĮƒęƒ’ƒŹƒćƒĒƒųƒĮƒć ƒĒƒĮƒĒƒÄƒĮƒÓƒńƒ’ƒć ƒčƒóƒńƒńƒĪƒŚ ƒĮƒĒƒĮƒōƒćƒł (ƒĀƒĮƒųƒĮƒł, ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒĮƒĒƒÄƒĻ, ƒĀƒćƒ×ƒ’ƒĮƒč ƒüƒóƒųƒÄƒóƒÉƒ’ƒ’, ƒÖƒ’ƒżƒ’ƒŹƒćƒĒƒųƒ’ƒŚ ƒńƒóƒęƒ×ƒÅƒżƒĮƒų)? ƒƒƒóƒųƒóƒÓ ƒĒƒ’ƒĒƒÄƒćƒąƒó ƒĒƒĮƒčƒćƒ×ƒūƒóƒńƒ’ƒÓ (ƒĒƒÄƒĮƒłƒüƒĮƒõƒóƒÓ, ƒĒƒÄƒĮƒłƒüƒĮƒõƒĮ-ƒõƒĪƒęƒÅƒüƒĻƒńƒóƒÓ, ƒÄƒóƒōƒÅƒńƒńƒóƒÓ)? ƒ?ƒóƒĒƒÄƒĮƒÄƒó ƒńƒóƒōƒüƒŅƒčƒćƒńƒ’ƒÓ ƒčƒóƒńƒńƒĮƒęƒĮ ƒÓƒõƒüƒćƒńƒ’ƒÓ (ƒćƒčƒ’ƒńƒ’ƒŹƒńƒĪƒć ƒĒƒüƒÅƒŹƒóƒ’, ƒĀƒćƒ×ƒ’ƒĮƒčƒ’ƒŹƒćƒĒƒųƒĮƒć ƒ’ƒüƒ’ ƒ×ƒćƒęƒÅƒüƒÓƒ×ƒńƒĮƒć ƒĀƒ×ƒĮƒÓƒõƒüƒćƒńƒ’ƒć)? ƒƒƒĮƒüƒ’ƒŹƒćƒĒƒÄƒõƒĮ ƒĮƒĒƒĮƒōƒćƒł ƒĀƒĮ ƒĀƒćƒ×ƒćƒŹƒ’ƒĒƒüƒćƒńƒńƒĪƒą ƒęƒ×ƒÅƒĀƒĀƒóƒą? ƒƒƒ×ƒĮƒąƒć ƒŠƒÄƒĮƒęƒĮ ƒ’ƒńƒÄƒćƒ×ƒćƒĒƒĮƒõƒóƒüƒó ƒŚƒóƒ×ƒóƒųƒÄƒćƒ×ƒ’ƒĒƒÄƒ’ƒųƒó ƒĀƒĮƒćƒčƒóƒćƒąƒĮƒęƒĮ ƒųƒóƒüƒó (ƒųƒĮƒńƒĒƒ’ƒĒƒÄƒćƒńƒÉƒ’ƒÓ, ƒÉƒõƒćƒÄ, ƒżƒóƒĀƒóƒŚ, ƒĒƒõƒćƒūƒćƒĒƒÄƒĻ); ƒ×ƒóƒÉƒ’ƒĮƒń, ƒĀƒĮƒüƒÅƒŹƒóƒćƒąƒĪƒł ƒūƒ’ƒõƒĮƒÄƒńƒĪƒąƒ’; ƒÖƒóƒųƒÄƒĮƒ×ƒĪ, ƒĒ ƒųƒĮƒÄƒĮƒ×ƒĪƒąƒ’ ƒĒƒĀƒćƒÉƒ’ƒóƒüƒ’ƒĒƒÄƒĪ ƒĒƒõƒÓƒżƒĪƒõƒóƒŅƒÄ ƒčƒóƒńƒńƒĮƒć ƒÓƒõƒüƒćƒńƒ’ƒć; ƒčƒ’ƒóƒęƒńƒĮƒĒƒÄƒ’ƒųƒó ƒżƒóƒōƒĮƒüƒćƒõƒóƒńƒ’ƒł ƒÅ ƒŠƒÄƒ’ƒŚ ƒūƒ’ƒõƒĮƒÄƒńƒĪƒŚ ƒ’ ƒĀƒ×ƒ’ƒąƒćƒńƒÓƒćƒąƒĪƒć ƒčƒüƒÓ ƒ’ƒŚ ƒüƒćƒŹƒćƒńƒ’ƒÓ ƒąƒćƒčƒ’ƒųƒóƒąƒćƒńƒÄƒĪ. ƒ+ƒĮƒżƒčƒńƒćƒć ƒĀƒ×ƒĮƒčƒĮƒüƒūƒ’ƒõ ƒĒƒōƒĮƒ× ƒ’ƒńƒÖƒĮƒ×ƒąƒóƒÉƒ’ƒ’ ƒĀƒĮ ƒčƒóƒńƒńƒĮƒąƒÅ ƒõƒĮƒĀƒ×ƒĮƒĒƒÅ, ƒÓ ƒĀƒ×ƒ’ƒčƒćƒ×ƒūƒ’ƒõƒóƒüƒóƒĒƒĻ ƒčƒóƒńƒńƒĮƒęƒĮ \"ƒĖƒóƒōƒüƒĮƒńƒó\" ƒčƒüƒÓ ƒĒƒĮƒ×ƒÄƒ’ƒ×ƒĮƒõƒųƒ’ ƒńƒóƒųƒóƒĀƒüƒ’ƒõƒóƒćƒąƒĮƒł ƒ’ƒńƒÖƒĮƒ×ƒąƒóƒÉƒ’ƒ’.

ƒ? ƒÅƒųƒóƒżƒóƒńƒńƒĪƒł ƒĀƒćƒ×ƒ’ƒĮƒč ƒõ ƒŚƒĮƒżƒÓƒłƒĒƒÄƒõƒóƒŚ ƒŽƒųƒ×ƒóƒ’ƒńƒĪ ƒõ ƒżƒóƒõƒ’ƒĒƒ’ƒąƒĮƒĒƒÄƒ’ ƒĮƒÄ ƒĀƒĮƒ×ƒĮƒčƒĪ, ƒõƒĪƒĀƒĮƒüƒńƒÓƒćƒąƒĮƒł ƒ×ƒóƒōƒĮƒÄƒĪ ƒ’ ƒÖƒ’ƒżƒ’ƒĮƒüƒĮƒęƒ’ƒŹƒćƒĒƒųƒĮƒęƒĮ ƒĒƒĮƒĒƒÄƒĮƒÓƒńƒ’ƒÓ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒ’ ƒĀƒĮƒüƒÅƒŹƒóƒüƒ’ ƒĒƒĮƒĮƒÄƒõƒćƒÄƒĒƒÄƒõƒÅƒŅƒĢƒ’ƒł ƒńƒĮƒ×ƒąƒóƒą ƒ×ƒóƒÉƒ’ƒĮƒń, ƒĒƒĮƒĒƒÄƒĮƒÓƒĢƒ’ƒł ƒ’ƒż ƒųƒĮƒńƒÉƒćƒńƒÄƒ×ƒóƒÄƒĮƒõ (ƒĀƒ×ƒĮƒ×ƒĮƒĢƒćƒńƒńƒĮƒęƒĮ ƒ’ƒüƒ’ ƒżƒóƒĀƒóƒ×ƒćƒńƒńƒĮƒęƒĮ ƒĮƒõƒĒƒó), ƒęƒ×ƒÅƒōƒĪƒŚ ƒ’ ƒĒƒĮƒŹƒńƒĪƒŚ ƒųƒĮƒ×ƒąƒĮƒõ, ƒąƒ’ƒńƒćƒ×ƒóƒüƒĻƒńƒĪƒŚ ƒčƒĮƒōƒóƒõƒĮƒų ƒ’ ƒõƒ’ƒÄƒóƒąƒ’ƒńƒĮƒõ. ƒ? ƒõƒćƒĒƒćƒńƒńƒć-ƒĮƒĒƒćƒńƒńƒ’ƒł ƒĀƒćƒ×ƒ’ƒĮƒč ƒĀƒ×ƒóƒųƒÄƒ’ƒųƒĮƒõƒóƒüƒĮƒĒƒĻ ƒõƒĪƒĀƒóƒĒƒóƒńƒ’ƒć ƒųƒóƒų ƒńƒó ƒųƒÅƒüƒĻƒÄƒÅƒ×ƒńƒĪƒŚ, ƒÄƒóƒų ƒ’ ƒńƒó ƒĀƒ×ƒ’ƒ×ƒĮƒčƒńƒĪƒŚ ƒĀƒóƒĒƒÄƒōƒ’ƒĢƒóƒŚ, ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒ’ ƒ’ƒĀƒĀƒĮƒčƒ×ƒĮƒąƒó ƒ’ ƒĒƒĀƒĮƒ×ƒÄƒĖƒųƒĮƒü ƒĮƒōƒćƒĒƒĀƒćƒŹƒ’ƒõƒóƒüƒ’ƒĒƒĻ ƒĒƒõƒćƒūƒćƒĒƒųƒĮƒĖƒćƒńƒńƒĮƒł ƒżƒćƒüƒćƒńƒĮƒł ƒąƒóƒĒƒĒƒĮƒł. ƒ? ƒĮƒÄƒčƒćƒüƒĻƒńƒĪƒŚ ƒŚƒĮƒżƒÓƒłƒĒƒÄƒõƒóƒŚ ƒõ ƒĮƒĀƒ×ƒćƒčƒćƒüƒćƒńƒńƒĪƒć ƒĀƒćƒ×ƒ’ƒĮƒčƒĪ ƒ×ƒóƒÉƒ’ƒĮƒń ƒōƒĪƒü ƒąƒćƒńƒćƒć ƒ×ƒóƒżƒńƒĮƒĮƒōƒ×ƒóƒżƒńƒĪƒą.

ƒ? ƒ?ƒÅƒ×ƒųƒąƒćƒńƒ’ƒĒƒÄƒóƒńƒć (1997-1998 ƒęƒę) ƒńƒóƒōƒüƒŅƒčƒćƒńƒ’ƒć ƒĀƒ×ƒĮƒõƒĮƒčƒ’ƒüƒĮƒĒƒĻ ƒżƒó 476 ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒĻƒąƒ’ ƒóƒŚƒóƒüƒÄƒćƒųƒ’ƒńƒĒƒųƒĮƒł ƒĀƒĮƒ×ƒĮƒčƒĪ, ƒńƒóƒŚƒĮƒčƒ’ƒõƒĖƒ’ƒŚƒĒƒÓ ƒńƒó ƒ×ƒóƒÉƒ’ƒĮƒńƒóƒŚ ƒčƒõƒÅƒŚ ƒÄƒ’ƒĀƒĮƒõ: ƒó) ƒųƒĮƒńƒÉƒćƒńƒÄƒ×ƒóƒÄƒĪ ƒ’ ƒęƒ×ƒÅƒōƒĪƒć ƒųƒĮƒ×ƒąƒó; ƒō) ƒĀƒ×ƒćƒ’ƒąƒÅƒĢƒćƒĒƒÄƒõƒćƒńƒńƒĮ ƒęƒ×ƒÅƒōƒĪƒć ƒųƒĮƒ×ƒąƒó ƒńƒ’ƒżƒųƒĮƒęƒĮ ƒųƒóƒŹƒćƒĒƒÄƒõƒó.

ƒ? ƒ?ƒĮƒĒƒĒƒ’ƒ’ (2001-2002 ƒęƒę) ƒĀƒĮƒč ƒńƒóƒōƒüƒŅƒčƒćƒńƒ’ƒćƒą ƒńƒóƒŚƒĮƒčƒ’ƒüƒ’ƒĒƒĻ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒ’ ƒóƒŚƒóƒüƒÄƒćƒųƒ’ƒńƒĒƒųƒĮƒł ƒĀƒĮƒ×ƒĮƒčƒĪ ƒõ ƒŚƒĮƒżƒÓƒłƒĒƒÄƒõƒóƒŚ, ƒ×ƒóƒĒƒĀƒĮƒüƒĮƒūƒćƒńƒńƒĪƒŚ ƒõ ƒÉƒćƒńƒÄƒ×ƒóƒüƒĻƒńƒĮƒł ƒżƒĮƒńƒć ƒ’ ƒńƒó ƒŅƒęƒć ƒ?ƒĮƒĒƒĒƒ’ƒ’, ƒĮƒōƒĢƒćƒł ƒŹƒ’ƒĒƒüƒćƒńƒńƒĮƒĒƒÄƒĻƒŅ 177 ƒęƒĮƒüƒĮƒõ.

ƒ?ƒćƒżƒÅƒüƒĻƒÄƒóƒÄƒĪ ƒĀƒĮƒüƒÅƒŹƒćƒńƒĪ ƒĒƒüƒćƒčƒÅƒŅƒĢƒ’ƒć:

- ƒčƒóƒńƒńƒĮƒć ƒÓƒõƒüƒćƒńƒ’ƒć ƒńƒóƒōƒüƒŅƒčƒóƒćƒÄƒĒƒÓ ƒõƒĮ ƒõƒĒƒćƒŚ ƒŚƒĮƒżƒÓƒłƒĒƒÄƒõƒóƒŚ, ƒõƒńƒć ƒżƒóƒõƒ’ƒĒƒ’ƒąƒĮƒĒƒÄƒ’ ƒĮƒÄ ƒųƒüƒ’ƒąƒóƒÄƒ’ƒŹƒćƒĒƒųƒĮƒł ƒżƒĮƒńƒĪ ƒ×ƒóƒĒƒĀƒĮƒüƒĮƒūƒćƒńƒ’ƒÓ;

- ƒ? ƒōƒĮƒüƒĻƒĖƒ’ƒńƒĒƒÄƒõƒć ƒĒƒüƒÅƒŹƒóƒćƒõ ƒų ƒųƒĮƒĀƒ×ƒóƒÖƒóƒęƒ’ƒ’ ƒĒƒųƒüƒĮƒńƒńƒĪ ƒūƒ’ƒõƒĮƒÄƒńƒĪƒć, ƒ×ƒćƒęƒÅƒüƒÓƒ×ƒńƒĮ ƒĀƒĮƒüƒÅƒŹƒóƒŅƒĢƒ’ƒć ƒųƒĮƒńƒÉƒćƒńƒÄƒ×ƒóƒÄƒĪ ƒĀƒ×ƒ’ ƒńƒćƒčƒĮƒĒƒÄƒóƒÄƒųƒć (ƒųƒóƒų ƒųƒĮƒüƒ’ƒŹƒćƒĒƒÄƒõƒćƒńƒńƒĮƒą, ƒÄƒóƒų ƒ’ ƒųƒóƒŹƒćƒĒƒÄƒõƒćƒńƒńƒĮƒą) ƒęƒ×ƒÅƒōƒĮƒęƒĮ ƒųƒĮƒ×ƒąƒó;

- ƒ+ƒ×ƒ’ ƒęƒ×ƒÅƒĀƒĀƒĮƒõƒĮƒą ƒõƒĪƒęƒÅƒüƒć ƒĀƒĮƒćƒčƒóƒćƒÄƒĒƒÓ ƒųƒóƒų ƒĒƒĮƒōƒĒƒÄƒõƒćƒńƒńƒĪƒł ƒųƒóƒü, ƒÄƒóƒų ƒ’ ƒÖƒćƒųƒóƒüƒ’ƒ’ ƒčƒ×ƒÅƒęƒ’ƒŚ ƒĮƒĒƒĮƒōƒćƒł;

- ƒ+ƒ×ƒ’ ƒĒƒÄƒĮƒłƒüƒĮƒõƒĮƒą ƒĒƒĮƒčƒćƒ×ƒūƒóƒńƒ’ƒ’ ƒĀƒĮƒćƒčƒóƒćƒÄƒĒƒÓ ƒĒƒĮƒōƒĒƒÄƒõƒćƒńƒńƒĪƒł ƒųƒóƒü; ƒÖƒćƒųƒóƒüƒ’ƒ’ ƒąƒóƒÄƒćƒ×ƒćƒł ƒĀƒĮƒćƒčƒóƒŅƒÄƒĒƒÓ ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒÓƒÄƒóƒąƒ’. / ƒ?ƒóƒüƒ’ƒŹƒ’ƒć ƒ×ƒóƒńƒńƒćƒł ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒ’ ƒÅ ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒÓƒÄ ƒĀƒĮƒčƒÄƒõƒćƒ×ƒčƒ’ƒüƒĮƒĒƒĻ ƒÄƒóƒųƒūƒć ƒĮƒĀƒĪƒÄƒńƒĪƒą ƒĀƒÅƒÄƒćƒą. ƒœƒĀƒĪƒÄ ƒōƒĪƒü ƒĀƒĮƒĒƒÄƒóƒõƒüƒćƒń ƒõ ƒĒƒĮƒõƒŚƒĮƒżƒć \"ƒ?ƒćƒ×ƒćƒżƒóƒńƒĒƒųƒ’ƒł\" ƒƒƒ’ƒćƒõƒĒƒųƒĮƒł ƒĮƒōƒüƒóƒĒƒÄƒ’ ƒõ 1994 ƒęƒĮƒčƒÅ. ƒ+ƒĮƒĒƒüƒć ƒĀƒćƒ×ƒõƒĮƒł ƒčƒóƒŹƒ’ ƒęƒüƒ’ƒĒƒÄƒĮƒęƒĮƒńƒńƒĮƒęƒĮ ƒĀƒ×ƒćƒĀƒóƒ×ƒóƒÄƒó \"ƒŠƒųƒõƒóƒüƒóƒń\" ƒõ 14 ƒčƒńƒćƒõƒńƒĮƒą ƒõƒĮƒżƒ×ƒóƒĒƒÄƒć ƒõ ƒĀƒ×ƒĮƒōƒóƒŚ ƒÖƒćƒųƒóƒüƒ’ƒł ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒÓƒÄ ƒęƒóƒńƒńƒĮƒõƒćƒ×ƒĒƒųƒĮƒł ƒĀƒĮƒ×ƒĮƒčƒĪ ƒĒ 15 ƒčƒńƒÓ ƒūƒ’ƒżƒńƒ’ ƒĮƒōƒńƒóƒ×ƒÅƒūƒ’ƒõƒóƒüƒ’ ƒõƒĪƒčƒćƒüƒÓƒõƒĖƒ’ƒćƒĒƒÓ \"ƒÄƒćƒńƒ’\" ƒ’ ƒÉƒćƒüƒĪƒć ƒŠƒųƒżƒćƒąƒĀƒüƒÓƒ×ƒĪ ƒ’ƒńƒÖƒÅƒżƒĮƒ×ƒ’ƒł (ƒōƒüƒćƒÖƒóƒ×ƒ’ƒ’, ƒÄƒćƒ×ƒóƒÄƒĮƒųƒĒƒÅƒą, ƒÉƒ’ƒųƒüƒĮƒĀƒĮƒĒƒÄƒ’ƒÅƒą). ƒ? 50 % ƒĀƒ×ƒĮƒō ƒĀƒĮƒÓƒõƒüƒćƒńƒ’ƒć ƒ’ƒńƒÖƒÅƒżƒĮƒ×ƒ’ƒł ƒõ ƒÖƒćƒųƒóƒüƒ’ƒÓƒŚ ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒÓƒÄ ƒĒƒĮƒõƒĀƒóƒčƒóƒüƒĮ ƒĒ ƒĀƒ×ƒ’ƒŚƒĮƒčƒĮƒą ƒ’ƒŚ ƒąƒóƒÄƒćƒ×ƒćƒł ƒõ ƒĒƒĮƒĒƒÄƒĮƒÓƒńƒ’ƒć ƒĮƒŚƒĮƒÄƒĪ.

- ƒ?ƒó ƒŽƒųƒ×ƒóƒ’ƒńƒć ƒńƒóƒ’ƒōƒĮƒüƒćƒć ƒóƒųƒÄƒ’ƒõƒńƒóƒÓ ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒÓ ƒĮƒÄƒąƒćƒŹƒóƒüƒóƒĒƒĻ ƒÅ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒćƒł ƒčƒĮ ƒčƒõƒÅƒŚ ƒüƒćƒÄƒńƒćƒęƒĮ ƒõƒĮƒżƒ×ƒóƒĒƒÄƒó. ƒƒƒóƒų ƒĀƒ×ƒóƒõƒ’ƒüƒĮ, ƒ’ƒąƒ’ ƒĀƒĮƒćƒčƒóƒüƒ’ƒĒƒĻ ƒĒƒÖƒĮƒ×ƒąƒ’ƒ×ƒĮƒõƒóƒńƒńƒĪƒć ƒĒƒõƒćƒūƒ’ƒć ƒųƒóƒÄƒĪƒĖƒųƒ’. ƒ?ƒżƒ×ƒĮƒĒƒüƒĪƒć ƒĮƒĒƒĮƒōƒ’ ƒ’ƒńƒĮƒęƒčƒó ƒĀƒĮƒćƒčƒóƒüƒ’ ƒÄƒóƒųƒūƒć ƒĒƒÅƒŚƒĮƒł ƒųƒóƒü.

- ƒ?ƒć ƒńƒóƒōƒüƒŅƒčƒóƒüƒ’ ƒčƒóƒńƒńƒĮƒęƒĮ ƒÓƒõƒüƒćƒńƒ’ƒÓ ƒÄƒĮƒüƒĻƒųƒĮ ƒõ ƒÅ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒćƒł ƒÄƒĮƒ×ƒ’ƒłƒĒƒųƒĮƒł ƒĀƒĮƒ×ƒĮƒčƒĪ ƒõ ƒĀƒćƒ×ƒ’ƒĮƒč ƒĀƒĮƒĒƒüƒć ƒĮƒÄƒųƒóƒżƒó ƒĮƒÄ ƒąƒĮƒüƒĮƒųƒó ƒąƒóƒÄƒćƒ×ƒ’ ƒ’ ƒĀƒćƒ×ƒćƒŚƒĮƒčƒć ƒų ƒ×ƒóƒÉƒ’ƒĮƒńƒÅ ƒ’ƒż ƒ×ƒóƒĒƒÄƒ’ƒÄƒćƒüƒĻƒńƒĮƒęƒĮ ƒųƒĮƒ×ƒąƒó. ƒ?ƒóƒńƒńƒóƒÓ ƒęƒ×ƒÅƒĀƒĀƒó ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒćƒł ƒĀƒĮƒüƒÅƒŹƒóƒüƒó ƒ×ƒóƒÉƒ’ƒĮƒń, ƒųƒĮƒÄƒĮƒ×ƒĪƒł ƒĀƒ×ƒćƒ’ƒąƒÅƒĢƒćƒĒƒÄƒõƒćƒńƒńƒĮ ƒĒƒĮƒĒƒÄƒĮƒÓƒü ƒ’ƒż ƒęƒ×ƒÅƒōƒĪƒŚ ƒųƒĮƒ×ƒąƒĮƒõ ƒõƒĪƒĒƒĮƒųƒĮƒęƒĮ ƒųƒóƒŹƒćƒĒƒÄƒõƒó..

- ƒ?ƒóƒ’ƒōƒĮƒüƒĻƒĖƒ’ƒł % ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒ×ƒÅƒŅƒĢƒ’ƒŚ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒćƒł ƒóƒŚƒóƒüƒÄƒćƒųƒ’ƒńƒĒƒųƒĮƒł ƒĀƒĮƒ×ƒĮƒčƒĪ (ƒ?ƒÅƒ×ƒųƒąƒćƒńƒ’ƒĒƒÄƒóƒń) ƒõƒĪƒÓƒõƒüƒćƒńƒńƒĮ ƒĒƒ×ƒćƒčƒ’ ƒąƒóƒÄƒĮƒŹƒńƒĮƒęƒĮ ƒĀƒĮƒęƒĮƒüƒĮƒõƒĻƒÓ ƒĀƒ×ƒ’ ƒųƒĮƒńƒÉƒćƒńƒÄƒ×ƒóƒÄƒńƒĮ-ƒęƒ×ƒÅƒōƒĮƒą ƒÄƒ’ƒĀƒć ƒųƒĮƒ×ƒąƒüƒćƒńƒ’ƒÓ. ƒ?ƒż ƒńƒ’ƒŚ ³ß ƒĮƒÄ ƒĮƒōƒĢƒćƒęƒĮ ƒĀƒĮƒęƒĮƒüƒĮƒõƒĻƒÓ ƒĒƒĮƒĒƒÄƒóƒõƒüƒÓƒüƒ’ ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒĪƒć ƒųƒĮƒōƒĪƒüƒĪ. ƒ?ƒóƒńƒńƒĪƒć ƒūƒ’ƒõƒĮƒÄƒńƒĪƒć ƒńƒć ƒĀƒĮƒüƒÅƒŹƒóƒüƒ’ ƒõƒ’ƒÄƒóƒąƒ’ƒńƒńƒĪƒŚ ƒ’ ƒąƒ’ƒńƒćƒ×ƒóƒüƒĻƒńƒĪƒŚ ƒčƒĮƒōƒóƒõƒĮƒų; ƒõ ƒ’ƒŚ ƒ×ƒóƒÉƒ’ƒĮƒńƒć ƒĮƒÄƒĒƒÅƒÄƒĒƒÄƒõƒĮƒõƒóƒüƒ’ ƒĒƒĮƒŹƒńƒĪƒć ƒųƒĮƒ×ƒąƒó. ƒRƒĮƒüƒĮƒčƒńƒÓƒų ƒčƒĮ 1³Ć ƒüƒćƒÄ ƒ’ ƒąƒóƒÄƒĮƒŹƒńƒĮƒć ƒĀƒĮƒęƒĮƒüƒĮƒõƒĻƒć ƒńƒóƒŚƒĮƒčƒ’ƒüƒ’ƒĒƒĻ ƒõ ƒÅƒĒƒüƒĮƒõƒ’ƒÓƒŚ ƒĒƒÄƒĮƒłƒüƒĮƒõƒĮ-ƒõƒĪƒęƒÅƒüƒĻƒńƒĮƒł ƒĒƒ’ƒĒƒÄƒćƒąƒĪ ƒĒƒĮƒčƒćƒ×ƒūƒóƒńƒ’ƒÓ, ƒó ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒ’ ƒĮƒÄ 1,5 ƒčƒĮ 4 ƒüƒćƒÄ ƒõ ƒÅƒĒƒüƒĮƒõƒ’ƒÓƒŚ ƒĒƒÄƒĮƒłƒüƒĮƒõƒĮƒł ƒĒƒ’ƒĒƒÄƒćƒąƒĪ (ƒ’ƒĀƒĀƒĮƒčƒ×ƒĮƒą). /ƒƒƒ×ƒĮƒąƒć ƒŠƒÄƒĮƒęƒĮ, ƒõ ƒ?ƒÅƒ×ƒųƒąƒćƒńƒ’ƒĒƒÄƒóƒńƒć ƒńƒóƒōƒüƒŅƒčƒóƒüƒĮƒĒƒĻ ƒÄƒóƒųƒūƒć ƒĀƒĮƒćƒčƒóƒńƒ’ƒć ƒęƒ×ƒÅƒńƒÄƒó ƒ’ƒż ƒĮƒĀƒ×ƒćƒčƒćƒüƒćƒńƒńƒĪƒŚ ƒąƒćƒĒƒÄ ƒõƒńƒć ƒżƒóƒõƒ’ƒĒƒ’ƒąƒĮƒĒƒÄƒ’ ƒĮƒÄ ƒĒƒćƒżƒĮƒńƒó ƒęƒĮƒčƒó: ƒĀƒĮƒćƒčƒóƒüƒóƒĒƒĻ ƒ×ƒóƒĒƒÄƒćƒ×ƒÄƒóƒÓ \"ƒõ ƒĀƒĪƒüƒĻ\" ƒęƒüƒ’ƒńƒ’ƒĒƒÄƒóƒÓ ƒĀƒĮƒŹƒõƒó ƒ’ ƒęƒÅƒąƒÅƒĒƒńƒĪƒł ƒĒƒüƒĮƒł ƒõ ƒąƒćƒĒƒÄƒóƒŚ ƒĀƒ×ƒĮƒ’ƒżƒ×ƒĮƒĒƒÄƒóƒńƒ’ƒÓ ƒżƒüƒóƒųƒĮƒõƒĪƒŚ ƒ×ƒóƒĒƒÄƒćƒńƒ’ƒł. ƒ?ƒó ƒŽƒųƒ×ƒóƒ’ƒńƒć ƒĀƒĮƒćƒčƒóƒńƒ’ƒć ƒęƒ×ƒÅƒńƒÄƒó ƒĮƒÄƒąƒćƒŹƒóƒćƒÄƒĒƒÓ ƒõ ƒõƒćƒĒƒćƒńƒńƒ’ƒł ƒĀƒćƒ×ƒ’ƒĮƒč, ƒĀƒĮƒĒƒüƒć ƒĮƒųƒĮƒńƒŹƒóƒńƒ’ƒÓ ƒęƒ×ƒÅƒńƒÄƒĮƒõƒĪƒŚ ƒżƒóƒąƒĮƒ×ƒĮƒżƒųƒĮƒõ. ƒæƒčƒćƒĒƒĻ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒ’ ƒõƒĒƒćƒŚ ƒõƒĮƒżƒ×ƒóƒĒƒÄƒńƒĪƒŚ ƒęƒ×ƒÅƒĀƒĀ ƒĮƒÄƒčƒóƒŅƒÄ ƒĀƒ×ƒćƒčƒĀƒĮƒŹƒÄƒćƒńƒ’ƒć \"ƒūƒ’ƒ×ƒńƒĮƒł\" ƒĀƒćƒ×ƒćƒęƒńƒĮƒłƒńƒĮƒł ƒĒƒąƒćƒĒƒ’ ƒõ ƒĀƒćƒ×ƒ’ƒĮƒč ƒĀƒĮƒÓƒõƒüƒćƒńƒ’ƒÓ ƒĀƒćƒ×ƒõƒĮƒł ƒõƒćƒĒƒćƒńƒńƒćƒł ƒĀƒĮƒ×ƒĮƒĒƒüƒ’.

- ƒāƒõƒüƒćƒńƒ’ƒć ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒęƒ’ƒ’ ƒÅ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒćƒł ƒĒƒĀƒćƒÉƒ’ƒóƒüƒ’ƒĒƒÄƒĪ ƒŚƒĮƒżƒÓƒłƒĒƒÄƒõ ƒŽƒųƒ×ƒóƒ’ƒńƒĪ ƒĒƒõƒÓƒżƒĪƒõƒóƒüƒ’ ƒĒƒĮ ƒĒƒüƒćƒčƒÅƒŅƒĢƒ’ƒąƒ’ ƒÖƒóƒųƒÄƒĮƒ×ƒóƒąƒ’: ƒ?) ƒĀƒćƒ×ƒ’ƒĮƒčƒĮƒą ƒęƒĮƒüƒĮƒčƒóƒńƒ’ƒÓ ƒ’ƒüƒ’ ƒńƒćƒčƒĮƒĒƒÄƒóƒÄƒĮƒŹƒńƒĮƒęƒĮ ƒĮƒōƒćƒĒƒĀƒćƒŹƒćƒńƒ’ƒÓ ƒųƒĮƒ×ƒąƒóƒąƒ’, ƒĮƒĒƒĮƒōƒćƒńƒńƒĮ ƒĒƒćƒńƒĮƒą - ƒõƒĒƒć ƒ’ƒż ƒĮƒĀƒ×ƒĮƒĖƒćƒńƒńƒĪƒŚ. ƒ?) ƒÅ ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒÓƒÄ ƒĒ ƒńƒóƒŹƒóƒüƒĮƒą ƒĀƒĮƒÄƒ×ƒćƒōƒüƒćƒńƒ’ƒÓ ƒ×ƒóƒĒƒÄƒ’ƒÄƒćƒüƒĻƒńƒĮƒęƒĮ ƒųƒĮƒ×ƒąƒó - 85% ƒĮƒÄ ƒĮƒĀƒ×ƒĮƒĖƒćƒńƒńƒĪƒŚ. ƒ?) ƒĒ ƒųƒ×ƒ’ƒÄƒ’ƒŹƒćƒĒƒųƒ’ƒąƒ’ ƒ’ƒüƒ’ ƒĒƒÄƒ×ƒćƒĒƒĒƒĮƒõƒĪƒąƒ’ ƒÖƒóƒųƒÄƒĮƒ×ƒóƒąƒ’, ƒÄƒóƒųƒ’ƒąƒ’ ƒųƒóƒų ƒĮƒÄƒĒƒÅƒÄƒĒƒÄƒõƒ’ƒć ƒąƒĮƒÉƒ’ƒĮƒńƒó, ƒĒƒųƒÅƒŹƒćƒńƒńƒĮƒĒƒÄƒĻ ƒńƒó ƒĮƒęƒ×ƒóƒńƒ’ƒŹƒćƒńƒńƒĮƒł ƒÄƒćƒ×ƒ×ƒ’ƒÄƒĮƒ×ƒ’ƒ’, ƒżƒóƒćƒżƒčƒųƒó ƒ’ ƒÅƒĒƒ’ƒüƒćƒńƒńƒĪƒł ƒÄƒ×ƒćƒńƒ’ƒńƒę, ƒÄƒ×ƒóƒõƒąƒĪ - 60 % ƒĮƒÄ ƒĮƒĀƒ×ƒĮƒĖƒćƒńƒńƒĪƒŚ.

- ƒ?ƒż ƒńƒćƒĀƒĮƒĒƒ×ƒćƒčƒĒƒÄƒõƒćƒńƒńƒĪƒŚ ƒńƒóƒōƒüƒŅƒčƒćƒńƒ’ƒł: ƒõ ƒżƒóƒęƒĮƒńƒóƒŚ ƒÅ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒćƒł, ƒĀƒĮƒüƒÅƒŹƒóƒŅƒĢƒ’ƒŚ ƒ×ƒóƒÉƒ’ƒĮƒń ƒ’ƒż ƒĒƒĮƒüƒĮƒąƒĪ ƒ’ ƒÓƒŹƒąƒćƒńƒÓ, ƒńƒć ƒĒƒųƒóƒĀƒüƒ’ƒõƒóƒćƒÄƒĒƒÓ ƒōƒĮƒüƒĻƒĖƒĮƒć ƒųƒĮƒüƒ’ƒŹƒćƒĒƒÄƒõƒĮ ƒńƒóƒõƒĮƒżƒńƒĪƒŚ ƒųƒóƒÄƒĪƒĖƒćƒų. ƒ³ƒ’ƒõƒĮƒÄƒńƒĪƒć ƒĀƒ×ƒ’ ƒÄƒóƒųƒĮƒą ƒ×ƒóƒÉƒ’ƒĮƒńƒć ƒĀƒ×ƒĮƒÓƒõƒüƒÓƒŅƒÄ ƒóƒųƒÄƒ’ƒõƒńƒĪƒł ƒ’ƒńƒÄƒćƒ×ƒćƒĒ ƒų ƒĒƒõƒćƒūƒ’ƒą ƒÖƒćƒųƒóƒüƒ’ƒÓƒą ƒĮƒĒƒĮƒōƒćƒł ƒĒƒõƒĮƒćƒęƒĮ ƒõƒ’ƒčƒó, ƒõƒńƒóƒŹƒóƒüƒć ƒõƒĪƒōƒ’ƒ×ƒóƒÓ ƒ’ƒż ƒńƒ’ƒŚ ƒõƒĪƒčƒćƒüƒ’ƒõƒĖƒ’ƒćƒĒƒÓ ƒ’ƒż ƒųƒ’ƒĖƒćƒŹƒńƒ’ƒųƒó ƒõ ƒĀƒĮƒüƒÅƒĀƒćƒ×ƒćƒõƒóƒ×ƒćƒńƒńƒĮƒą ƒõƒ’ƒčƒć ƒżƒćƒ×ƒńƒó ƒųƒĮƒńƒÉƒųƒĮƒ×ƒąƒó, ƒó ƒżƒóƒÄƒćƒą ƒĀƒĮƒćƒčƒóƒÓ ƒĀƒ×ƒĮƒĖƒćƒčƒĖƒ’ƒć ƒŹƒćƒ×ƒćƒż ƒųƒ’ƒĖƒćƒŹƒńƒ’ƒų ƒĮƒĒƒÄƒóƒÄƒųƒ’ ƒęƒ×ƒÅƒōƒĮƒęƒĮ ƒųƒĮƒ×ƒąƒó. ƒ? ƒÄƒĮ ƒūƒć ƒõƒ×ƒćƒąƒÓ ƒūƒ’ƒõƒĮƒÄƒńƒĪƒć, ƒĀƒĮƒüƒÅƒŹƒóƒŅƒĢƒ’ƒć ƒųƒóƒŹƒćƒĒƒÄƒõƒćƒńƒńƒĮƒć ƒüƒŅƒÉƒćƒ×ƒńƒĮƒõƒĮƒć ƒĒƒćƒńƒĮ ƒ’ƒüƒ’ ƒńƒć ƒ’ƒąƒćƒŅƒĢƒ’ƒć ƒõ ƒ×ƒóƒÉƒ’ƒĮƒńƒć ƒżƒćƒ×ƒńƒĮƒõƒĪƒŚ ƒ’ ƒĀƒĮƒćƒčƒóƒŅƒĢƒ’ƒć ƒÄƒĮƒüƒĻƒųƒĮ ƒĒƒĮƒüƒĮƒąƒÅ, ƒüƒ’ƒĖƒĻ ƒ’ƒżƒ×ƒćƒčƒųƒó ƒĀƒ×ƒ’ƒōƒćƒęƒóƒŅƒÄ ƒų ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒ’ ƒ’ ƒ’ƒŚ ƒÉƒćƒųƒĮƒÄƒ×ƒĮƒÖƒĪ ƒĀƒĮƒĒƒÄƒćƒĀƒćƒńƒńƒĮ ƒõƒĪƒĒƒĪƒŚƒóƒŅƒÄ, ƒÄƒóƒų ƒ’ ƒĮƒĒƒÄƒóƒõƒóƒÓƒĒƒĻ \"ƒńƒćƒõƒĮƒĒƒÄƒ×ƒćƒōƒĮƒõƒóƒńƒńƒĪƒąƒ’\".

- ƒ?ƒć ƒÅƒčƒóƒüƒĮƒĒƒĻ ƒÅƒĒƒÄƒóƒńƒĮƒõƒ’ƒÄƒĻ ƒõƒżƒóƒ’ƒąƒĮƒĒƒõƒÓƒżƒĻ ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒ’ ƒĒ ƒĮƒĀƒ×ƒćƒčƒćƒüƒćƒńƒńƒĪƒą ƒõƒ×ƒćƒąƒćƒńƒćƒą ƒĒƒÅƒÄƒĮƒų, ƒżƒóƒōƒĮƒüƒćƒõƒóƒńƒ’ƒÓƒąƒ’ ƒ³ƒƒƒ?, ƒĀƒ×ƒ’ƒąƒćƒńƒćƒńƒ’ƒćƒą ƒüƒćƒųƒóƒ×ƒĒƒÄƒõƒćƒńƒńƒĪƒŚ ƒõƒćƒĢƒćƒĒƒÄƒõ ƒĒ ƒųƒĮƒ×ƒąƒĮƒą, ƒųƒĮƒńƒčƒ’ƒÉƒ’ƒćƒł ƒūƒ’ƒõƒĮƒÄƒńƒĪƒŚ. ƒŽƒĒƒÄƒóƒńƒĮƒõƒüƒćƒńƒó ƒõƒżƒóƒ’ƒąƒĮƒĒƒõƒÓƒżƒĻ ƒąƒćƒūƒčƒÅ ƒŹƒóƒĒƒÄƒĮƒÄƒĮƒł ƒżƒóƒōƒĮƒüƒćƒõƒóƒńƒ’ƒÓ ƒąƒ’ƒĮƒęƒüƒĮƒōƒ’ƒńƒÅƒ×ƒ’ƒćƒł ƒ’ ƒŹƒóƒĒƒÄƒĮƒÄƒĮƒł ƒńƒóƒōƒüƒŅƒčƒćƒńƒ’ƒÓ ƒčƒóƒńƒńƒĮƒęƒĮ ƒÓƒõƒüƒćƒńƒ’ƒÓ.

- ƒ?ƒć ƒżƒóƒõƒ’ƒĒƒ’ƒąƒĮ ƒĮƒÄ ƒĀƒćƒ×ƒ’ƒĮƒčƒó ƒ’ ƒąƒćƒĒƒÄƒó ƒńƒóƒōƒüƒŅƒčƒćƒńƒ’ƒÓ ƒńƒć ƒĮƒÄƒąƒćƒŹƒćƒńƒó ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒÓ ƒÅ ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒÓƒÄ ƒõ ƒĀƒćƒ×ƒõƒĪƒć ƒńƒćƒčƒćƒüƒ’ ƒĀƒĮƒĒƒüƒć ƒĮƒÄƒĶƒćƒąƒó ƒĮƒÄ ƒąƒóƒÄƒćƒ×ƒćƒł ƒĀƒ×ƒ’ ƒęƒ×ƒÅƒĀƒĀƒĮƒõƒĮƒą ƒĒƒĮƒčƒćƒ×ƒūƒóƒńƒ’ƒ’. ƒ?ƒÄƒĮ ƒĮƒōƒĶƒÓƒĒƒńƒ’ƒąƒĮ ƒĮƒÄƒĒƒÅƒÄƒĒƒÄƒõƒ’ƒćƒą ƒĀƒĮƒÄƒ×ƒćƒōƒńƒĮƒĒƒÄƒ’ ƒõ ƒčƒĮƒĀƒĮƒüƒńƒ’ƒÄƒćƒüƒĻƒńƒĮƒą ƒōƒćƒüƒųƒĮƒõƒĮƒą ƒĀƒ’ƒÄƒóƒńƒ’ƒ’ ƒ’ ƒ×ƒóƒĒƒŚƒĮƒčƒĮƒą ƒŠƒńƒćƒ×ƒęƒćƒÄƒ’ƒŹƒćƒĒƒųƒ’ƒŚ ƒ×ƒćƒżƒćƒ×ƒõƒĮƒõ ƒĮƒ×ƒęƒóƒńƒ’ƒżƒąƒó, ƒńƒóƒųƒĮƒĀƒüƒćƒńƒńƒĪƒŚ ƒĀƒ×ƒ’ ƒĀƒ’ƒÄƒóƒńƒ’ƒ’ ƒąƒĮƒüƒĮƒųƒĮƒą ƒąƒóƒÄƒćƒ×ƒ’.

ƒ-ƒ’ƒÄƒćƒ×ƒóƒÄƒÅƒ×ƒńƒĪƒć ƒčƒóƒńƒńƒĪƒć.

ƒ? ƒüƒ’ƒÄƒćƒ×ƒóƒÄƒÅƒ×ƒć ƒ’ƒąƒćƒŅƒÄƒĒƒÓ ƒĒƒüƒćƒčƒÅƒŅƒĢƒ’ƒć ƒčƒóƒńƒńƒĪƒć. ƒ?ƒÓƒč ƒóƒõƒÄƒĮƒ×ƒĮƒõ /ƒ?ƒóƒĒƒųƒ’ƒń ƒ-.ƒR., ƒ?ƒ’ƒüƒóƒ×ƒč, ƒƒ.ƒ?ƒŠƒłƒüƒĮƒ×/ ƒńƒóƒōƒüƒŅƒčƒóƒüƒ’ ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒŅ ƒÅ ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒÓƒÄ ƒõ ƒÄƒćƒŹƒćƒńƒ’ƒ’ ƒĀƒćƒ×ƒõƒĪƒŚ ƒńƒćƒčƒćƒüƒĻ ƒūƒ’ƒżƒńƒ’. ƒœƒÄƒąƒćƒŹƒćƒńƒĪ ƒćƒčƒ’ƒńƒ’ƒŹƒńƒĪƒć ƒĒƒüƒÅƒŹƒóƒ’ ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒ’ ƒÅ ƒõƒżƒ×ƒĮƒĒƒüƒĪƒŚ ƒĮƒĒƒĮƒōƒćƒł, ƒĀƒ×ƒĮƒõƒĮƒčƒ’ƒüƒĒƒÓ ƒŠƒųƒĒƒĀƒćƒ×ƒćƒąƒćƒńƒÄ ƒĀƒĮ ƒĒƒųƒóƒ×ƒąƒüƒ’ƒõƒóƒńƒ’ƒŅ ƒÖƒćƒųƒóƒüƒ’ƒł ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒÓƒÄƒóƒą /ƒƒƒ×ƒĮƒõƒćƒü-ƒ?ƒŠƒõƒ’ƒĒ/. ƒ?ƒÄƒ’ ƒčƒóƒńƒńƒĪƒć ƒōƒĪƒüƒ’ ƒĀƒĮƒüƒÅƒŹƒćƒńƒĪ ƒĀƒ×ƒ’ ƒńƒóƒōƒüƒŅƒčƒćƒńƒ’ƒÓƒŚ ƒĀƒ×ƒćƒ’ƒąƒÅƒĢƒćƒĒƒÄƒõƒćƒńƒńƒĮ ƒżƒó ƒóƒńƒęƒüƒ’ƒłƒĒƒųƒ’ƒąƒ’ ƒõƒćƒ×ƒŚƒĮƒõƒĪƒąƒ’ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒĻƒąƒ’.

ƒ?ƒóƒżƒüƒ’ƒŹƒńƒĪ ƒõƒżƒęƒüƒÓƒčƒĪ ƒńƒó ƒĀƒ×ƒ’ƒŹƒ’ƒńƒÅ ƒčƒóƒńƒńƒĮƒęƒĮ ƒÓƒõƒüƒćƒńƒ’ƒÓ. ƒ?ƒÄƒĮƒüƒĮƒęƒ’ /ƒ?ƒóƒĒƒųƒ’ƒń ƒ-.ƒR./ ƒĀƒĮƒüƒóƒęƒóƒŅƒÄ, ƒŹƒÄƒĮ ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒÓ ƒĒƒĀƒĮƒĒƒĮƒōƒĒƒÄƒõƒÅƒćƒÄ ƒĮƒōƒÅƒŹƒćƒńƒ’ƒŅ ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒÓƒÄ ƒ×ƒóƒĒƒĀƒĮƒżƒńƒóƒõƒóƒÄƒĻ ƒÄƒ×ƒóƒõƒÅ ƒųƒóƒų ƒĀƒ’ƒĢƒćƒõƒĮƒł ƒĮƒōƒĻƒćƒųƒÄ. ƒ?ƒ×ƒÅƒęƒóƒÓ ƒÄƒĮƒŹƒųƒó ƒżƒ×ƒćƒńƒ’ƒÓ - ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒÓ ƒÅ ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒÓƒÄ ƒųƒóƒų ƒĀƒ×ƒ’ƒĒƒĀƒĮƒĒƒĮƒōƒüƒćƒńƒ’ƒć ƒčƒüƒÓ ƒĀƒĮƒüƒÅƒŹƒćƒńƒ’ƒÓ ƒōƒóƒųƒÄƒćƒ×ƒ’ƒóƒüƒĻƒńƒĮƒł ƒÖƒüƒĮƒ×ƒĪ ƒųƒ’ƒĖƒćƒŹƒńƒ’ƒųƒó /ƒ?ƒŠƒłƒüƒĮƒ×, ƒƒƒ×ƒĮƒõƒćƒü-ƒ?ƒŠƒõƒ’ƒĒ, ƒ?ƒõƒĮƒłƒńƒĮƒĒ ƒ?.ƒR./.

ƒ?ƒÅƒĢƒćƒĒƒÄƒõƒÅƒćƒÄ ƒąƒńƒćƒńƒ’ƒć, ƒŹƒÄƒĮ ƒõƒżƒ×ƒĮƒĒƒüƒĪƒć ƒĮƒĒƒĮƒōƒ’ ƒ’ƒżƒōƒćƒęƒóƒŅƒÄ ƒĀƒĮƒćƒčƒóƒńƒ’ƒÓ ƒÖƒćƒųƒóƒüƒ’ƒÓ ƒĮƒĒƒĮƒōƒćƒł ƒĒƒõƒĮƒćƒęƒĮ ƒõƒ’ƒčƒó /ƒ?ƒŠƒłƒüƒĮƒ×/. ƒ?ƒõƒÄƒĮƒ× ƒĒƒŹƒ’ƒÄƒóƒćƒÄ, ƒŹƒÄƒĮ ƒŠƒÄƒĮ ƒÓƒõƒüƒÓƒćƒÄƒĒƒÓ ƒŹƒóƒĒƒÄƒĻƒŅ ƒ’ƒŚ ƒóƒčƒóƒĀƒÄƒóƒÉƒ’ƒ’ ƒõ ƒąƒ’ƒ×ƒć ƒĒƒÅƒĢƒćƒĒƒÄƒõƒĮƒõƒóƒńƒ’ƒÓ ƒęƒćƒüƒĻƒąƒ’ƒńƒÄƒĮƒõ.

ƒ?ƒüƒÅƒŹƒóƒ’ ƒńƒóƒŚƒĮƒūƒčƒćƒńƒ’ƒÓ ƒõ ƒÖƒćƒųƒóƒüƒ’ƒÓƒŚ ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒÓƒÄ ƒĀƒćƒ×ƒõƒĪƒŚ ƒńƒćƒčƒćƒüƒĻ ƒūƒ’ƒżƒńƒ’ ƒÓƒ’ƒÉ ƒęƒćƒüƒĻƒąƒ’ƒńƒÄƒĮƒõ ƒĒƒõƒ’ƒčƒćƒÄƒćƒüƒĻƒĒƒÄƒõƒÅƒŅƒÄ ƒĮ ƒÄƒĮƒą, ƒŹƒÄƒĮ ƒÓƒłƒÉƒó ƒĀƒ×ƒĮƒŚƒĮƒčƒÓƒÄ ƒŹƒćƒ×ƒćƒż ƒ³ƒƒƒ? ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒćƒńƒųƒó ƒÄƒ×ƒóƒńƒżƒ’ƒÄƒĮƒą. /ƒā. ƒ?ƒóƒōƒĮƒ×/.

ƒœƒÄƒąƒćƒŹƒóƒüƒĮƒĒƒĻ, ƒŹƒÄƒĮ ƒõƒ’ƒč ƒčƒćƒÖƒ’ƒųƒ’ƒ×ƒÅƒŅƒĢƒćƒł ƒųƒĮƒōƒĪƒüƒĪ ƒąƒĮƒūƒćƒÄ ƒĒƒÄƒ’ƒąƒÅƒüƒ’ƒ×ƒĮƒõƒóƒÄƒĻ ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒćƒńƒųƒó ƒų ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒ’ /ƒƒƒ×ƒĮƒõƒŠƒü-ƒ?ƒŠƒõƒ’ƒĒ/.

ƒœƒĀƒ’ƒĒƒóƒń ƒĮƒĀƒĪƒÄ ƒÖƒ’ƒųƒĒƒóƒÉƒ’ƒ’ ƒĒƒÅƒÄƒĮƒŹƒńƒĮƒł ƒóƒųƒÄƒ’ƒõƒńƒĮƒĒƒÄƒ’ ƒÅ ƒĀƒĮƒńƒ’ /ƒ?ƒ’ƒüƒóƒ×ƒč/. ƒœƒÄƒąƒćƒŹƒćƒńƒĮ, ƒŹƒÄƒĮ ƒūƒ’ƒõƒĮƒÄƒńƒĮƒć, ƒĀƒĮƒüƒÅƒŹƒóƒõƒĖƒćƒć ƒųƒĮƒńƒÉƒćƒńƒÄƒ×ƒóƒÄƒĪ ƒżƒóƒńƒ’ƒąƒóƒüƒĮƒĒƒĻ ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒćƒł 1,83% ƒõƒ×ƒćƒąƒćƒńƒ’ ƒĒƒÅƒÄƒĮƒų, ƒó ƒĀƒĮƒüƒÅƒŹƒóƒõƒĖƒćƒć ƒżƒćƒüƒćƒńƒÅƒŅ ƒąƒóƒĒƒĒƒÅ - 0,75%, ƒŹƒÄƒĮ ƒóƒõƒÄƒĮƒ× ƒńƒć ƒĒƒŹƒ’ƒÄƒóƒćƒÄ ƒčƒĮƒĒƒÄƒĮƒõƒćƒ×ƒńƒĮƒł ƒ×ƒóƒżƒńƒ’ƒÉƒćƒł.

ƒœƒÄƒąƒćƒŹƒćƒńƒĮ, ƒŹƒÄƒĮ ƒĮƒĒƒńƒĮƒõƒĮƒł ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒ’ ƒÅ ƒõƒżƒ×ƒĮƒĒƒüƒĪƒŚ ƒĮƒĒƒĮƒōƒćƒł ƒÓƒõƒüƒÓƒŅƒÄƒĒƒÓ ƒńƒćƒĀƒćƒ×ƒćƒõƒóƒ×ƒćƒńƒńƒĪƒć ƒ×ƒóƒĒƒÄƒ’ƒÄƒćƒüƒĻƒńƒĪƒć ƒĮƒĒƒÄƒóƒÄƒųƒ’, ƒŹƒćƒą ƒĮƒŹƒćƒõƒ’ƒčƒńƒĮ ƒĮƒōƒÅƒĒƒüƒĮƒõƒüƒćƒńƒĮ ƒčƒóƒńƒńƒĮƒć ƒÓƒõƒüƒćƒńƒ’ƒć ƒĀƒ×ƒ’ ƒĒƒųƒóƒ×ƒąƒüƒ’ƒõƒóƒńƒ’ƒ’ ƒųƒĮƒńƒÉƒćƒńƒÄƒ×ƒóƒÄƒĮƒõ ƒ’ ƒčƒćƒÖƒ’ƒÉƒ’ƒÄƒć ƒęƒ×ƒÅƒōƒĪƒŚ ƒ’ ƒĒƒĮƒŹƒńƒĪƒŚ ƒųƒĮƒ×ƒąƒĮƒõ /ƒ?ƒõƒĮƒłƒńƒĮƒĒ ƒ?.ƒR./, ƒõ ƒĒƒõƒÓƒżƒ’ ƒĒ ƒŹƒćƒą ƒąƒĮƒūƒńƒĮ ƒõƒĪƒčƒćƒüƒ’ƒÄƒĻ ƒčƒõƒć ƒÖƒĮƒ×ƒąƒĪ ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒ’:

- ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒÓ ƒÅ ƒõƒżƒ×ƒĮƒĒƒüƒĪƒŚ ƒĮƒĒƒĮƒōƒćƒł (ƒęƒĮƒüƒĮƒčƒńƒóƒÓ ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒÓ, ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒÓ ƒĀƒ×ƒ’ ƒńƒóƒ×ƒÅƒĖƒćƒńƒ’ƒ’ ƒĮƒōƒąƒćƒńƒó ƒõƒćƒĢƒćƒĒƒÄƒõ) - ƒųƒóƒų ƒĀƒĮƒĀƒĪƒÄƒųƒó ƒųƒĮƒąƒĀƒćƒńƒĒƒ’ƒ×ƒĮƒõƒóƒÄƒĻ ƒńƒćƒčƒĮƒĒƒÄƒóƒÄƒĮƒų ƒ’ ƒńƒćƒĀƒĮƒüƒńƒĮƒÉƒćƒńƒńƒĮƒĒƒÄƒĻ ƒųƒĮƒ×ƒąƒüƒćƒńƒ’ƒÓ /ƒŹƒÄƒĮ ƒõƒĮƒżƒąƒĮƒūƒńƒĮ, ƒõƒĒƒć-ƒÄƒóƒųƒ’ ƒńƒć ƒĮƒÄƒńƒĮƒĒƒ’ƒÄƒĒƒÓ ƒų ƒĀƒóƒÄƒĮƒüƒĮƒęƒ’ƒ’?/

- ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒÓ ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒÓƒÄ - ƒÖƒ’ƒżƒ’ƒĮƒüƒĮƒęƒ’ƒŹƒćƒĒƒųƒóƒÓ, ƒųƒĮƒÄƒĮƒ×ƒóƒÓ ƒÓƒõƒüƒÓƒćƒÄƒĒƒÓ ƒńƒĮƒ×ƒąƒóƒüƒĻƒńƒĪƒą ƒÓƒõƒüƒćƒńƒ’ƒćƒą, ƒĒƒõƒÓƒżƒóƒńƒńƒĪƒą ƒĒ ƒĀƒćƒ×ƒ’ƒĮƒčƒĮƒą ƒżƒóƒĒƒćƒüƒćƒńƒ’ƒÓ ƒųƒ’ƒĖƒćƒŹƒńƒ’ƒųƒó ƒĒƒ’ƒąƒōƒ’ƒĮƒńƒÄƒńƒĪƒąƒ’ ƒÉƒćƒńƒĮƒżƒóƒąƒ’. ƒ?ƒÄƒó ƒõƒćƒ×ƒĒƒ’ƒÓ ƒĀƒćƒ×ƒćƒųƒüƒ’ƒųƒóƒćƒÄƒĒƒÓ ƒĒ ƒĒƒÅƒĢƒćƒĒƒÄƒõƒÅƒŅƒĢƒćƒł ƒęƒ’ƒĀƒĮƒÄƒćƒżƒĮƒł ƒĮ ƒÄƒĮƒą, ƒŹƒÄƒĮ ƒąƒóƒÄƒćƒ×ƒ’ƒńƒĒƒųƒ’ƒć ƒÖƒćƒųƒóƒüƒ’ƒ’ ƒĒƒĮƒčƒćƒ×ƒūƒóƒÄ ƒÖƒćƒ×ƒóƒąƒĮƒńƒĪ, ƒųƒĮƒÄƒĮƒ×ƒĪƒć ƒĒƒ’ƒęƒńƒóƒüƒ’ƒżƒ’ƒ×ƒÅƒŅƒÄ ƒĮ ƒĀƒ×ƒ’ƒĒƒÅƒÄƒĒƒÄƒõƒ’ƒ’ ƒųƒ’ƒĒƒüƒĮƒÄ, ƒčƒćƒÖƒ’ƒÉƒ’ƒÄƒńƒĪƒŚ ƒčƒüƒÓ ƒĮƒ×ƒęƒóƒńƒ’ƒżƒąƒó ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒćƒńƒųƒó ƒ’ƒüƒ’ ƒńƒćƒĮƒōƒŚƒĮƒčƒ’ƒąƒĪƒŚ ƒčƒüƒÓ ƒųƒ’ƒĖƒćƒŹƒńƒĮƒł ƒ’ƒąƒąƒÅƒńƒĮƒųƒĮƒąƒĀƒćƒÄƒćƒńƒÉƒ’ƒ’, ƒąƒ’ƒćƒüƒ’ƒńƒ’ƒżƒóƒÉƒ’ƒ’ ƒńƒćƒ×ƒõƒńƒĮƒł ƒĒƒ’ƒĒƒÄƒćƒąƒĪ, ƒó ƒÄƒóƒų ƒūƒć ƒĒƒüƒÅƒūƒóƒĢƒ’ƒŚ ƒčƒüƒÓ ƒÅƒĒƒųƒĮƒ×ƒćƒńƒ’ƒÓ ƒ×ƒĮƒĒƒÄƒó ƒ’ ƒĀƒĮƒüƒĮƒõƒĮƒęƒĮ ƒĒƒĮƒżƒ×ƒćƒõƒóƒńƒ’ƒÓ, ƒĮƒōƒćƒĒƒĀƒćƒŹƒ’ƒõƒóƒŅƒĢƒ’ƒŚ ƒńƒĮƒ×ƒąƒóƒüƒĻƒńƒÅƒŅ ƒōƒóƒųƒÄƒćƒ×ƒ’ƒóƒüƒĻƒńƒÅƒŅ ƒÖƒüƒĮƒ×ƒÅ /ƒƒƒ×ƒĮƒõƒŠƒü-ƒ?ƒŠƒõƒ’ƒčƒĒ/.

ƒ-ƒ’ƒÄƒćƒ×ƒóƒÄƒÅƒ×ƒńƒĪƒć ƒčƒóƒńƒńƒĪƒć ƒĮ ƒńƒóƒüƒ’ƒŹƒ’ƒ’ ƒųƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒ’ ƒÄƒĮƒüƒĻƒųƒĮ ƒÅ ƒūƒćƒ×ƒćƒōƒÓƒÄ ƒĮƒōƒĶƒÓƒĒƒńƒ’ƒąƒĪ ƒĀƒ×ƒ’ƒ×ƒĮƒčƒńƒĪƒąƒ’ ƒĮƒĒƒĮƒōƒćƒńƒńƒĮƒĒƒÄƒÓƒąƒ’ ƒóƒńƒęƒüƒ’ƒłƒĒƒųƒ’ƒŚ ƒĒƒųƒóƒųƒĮƒõƒĪƒŚ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒćƒł, ƒżƒó ƒųƒĮƒÄƒĮƒ×ƒĪƒąƒ’ ƒ’ ƒĀƒ×ƒĮƒõƒĮƒčƒ’ƒüƒ’ƒĒƒĻ ƒńƒóƒōƒüƒŅƒčƒćƒńƒ’ƒÓ.

ƒ?ƒćƒżƒŅƒąƒć.

ƒƒƒĮƒĀƒ×ƒĮƒÖƒóƒęƒ’ƒÓ ƒÅ ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒćƒł ƒÓƒõƒüƒÓƒćƒÄƒĒƒÓ ƒńƒĮƒ×ƒąƒóƒüƒĻƒńƒĪƒą ƒÖƒ’ƒżƒ’ƒĮƒüƒĮƒęƒ’ƒŹƒćƒĒƒųƒ’ƒą ƒÓƒõƒüƒćƒńƒ’ƒćƒą, ƒĀƒ×ƒ’ ƒųƒĮƒÄƒĮƒ×ƒĮƒą ƒūƒ’ƒõƒĮƒÄƒńƒĮƒć ƒĀƒĮƒćƒčƒóƒćƒÄ ƒĒƒĮƒōƒĒƒÄƒõƒćƒńƒńƒĪƒć ƒĒƒõƒćƒūƒćƒõƒĪƒčƒćƒüƒćƒńƒńƒĪƒć ƒÖƒćƒųƒóƒüƒ’ƒ’ ƒ’ƒüƒ’ ƒÖƒćƒųƒóƒüƒ’ƒ’ ƒčƒ×ƒÅƒęƒĮƒł ƒĮƒĒƒĮƒōƒ’ ƒčƒóƒńƒńƒĮƒęƒĮ ƒõƒ’ƒčƒó. ƒ+ƒĮƒčƒĮƒōƒńƒĮƒć ƒĀƒĮƒõƒćƒčƒćƒńƒ’ƒć ƒĒƒĀƒĮƒĒƒĮƒōƒĒƒÄƒõƒÅƒćƒÄ ƒńƒĮƒ×ƒąƒóƒüƒ’ƒżƒóƒÉƒ’ƒ’ ƒĮƒōƒąƒćƒńƒó ƒõƒćƒĢƒćƒĒƒÄƒõ ƒõ ƒĮƒ×ƒęƒóƒńƒ’ƒżƒąƒć ƒ’ ƒńƒć ƒÓƒõƒüƒÓƒćƒÄƒĒƒÓ ƒĀƒ×ƒ’ƒŹƒ’ƒńƒĮƒł ƒ×ƒóƒżƒõƒ’ƒÄƒ’ƒÓ ƒęƒćƒüƒĻƒąƒ’ƒńƒÄƒĮƒżƒĮƒõ, ƒÄƒóƒų ƒųƒóƒų ƒĒƒõƒćƒūƒćƒõƒĪƒčƒćƒüƒćƒńƒńƒĪƒć ƒÓƒłƒÉƒó ƒęƒćƒüƒĻƒąƒ’ƒńƒÄƒĮƒõ ƒńƒć ƒąƒĮƒęƒÅƒÄ ƒōƒĪƒÄƒĻ ƒĀƒ×ƒ’ƒŹƒ’ƒńƒĮƒł ƒżƒóƒ×ƒóƒūƒćƒńƒ’ƒÓ.

ƒ?ƒóƒżƒõƒ’ƒÄƒ’ƒć ƒęƒćƒüƒĻƒąƒ’ƒńƒÄƒĮƒżƒĮƒõ ƒĀƒ×ƒĮƒ’ƒĒƒŚƒĮƒčƒ’ƒÄ ƒõ ƒĒƒüƒÅƒŹƒóƒć ƒĀƒĮƒęƒüƒĮƒĢƒćƒńƒ’ƒÓ ƒõƒĪƒĒƒĮƒŚƒĖƒ’ƒŚ ƒÖƒćƒųƒóƒüƒ’ƒł, ƒĀƒ×ƒĮƒüƒćƒūƒóƒõƒĖƒ’ƒŚ ƒńƒó ƒęƒ×ƒÅƒńƒÄƒć ƒńƒćƒĒƒųƒĮƒüƒĻƒųƒĮ ƒńƒćƒčƒćƒüƒĻ. ƒ+ƒĮƒćƒčƒóƒńƒ’ƒć ƒÄƒóƒųƒ’ƒŚ \"ƒčƒóƒõƒńƒ’ƒŚ\" ƒŠƒųƒĒƒųƒ×ƒćƒąƒćƒńƒÄƒĮƒõ ƒĒƒõƒ’ƒčƒćƒÄƒćƒüƒĻƒĒƒÄƒõƒÅƒćƒÄ ƒĮƒō ƒĮƒĒƒÄƒ×ƒĮ ƒõƒĪƒ×ƒóƒūƒćƒńƒńƒĮƒą ƒŹƒÅƒõƒĒƒÄƒõƒć ƒęƒĮƒüƒĮƒčƒó ƒÅ ƒūƒ’ƒõƒĮƒÄƒńƒĮƒęƒĮ. ƒ?ƒóƒ’ƒōƒĮƒüƒćƒć ƒŹƒóƒĒƒÄƒĮ ƒ’ƒńƒÖƒ’ƒÉƒ’ƒ×ƒĮƒõƒóƒńƒ’ƒć ƒĀƒ×ƒĮƒ’ƒĒƒŚƒĮƒčƒ’ƒÄ ƒĀƒ×ƒ’ ƒĒƒųƒóƒ×ƒąƒüƒ’ƒõƒóƒńƒ’ƒ’ ƒųƒĮƒ×ƒąƒó, ƒńƒó ƒųƒĮƒÄƒĮƒ×ƒĪƒł ƒćƒĢƒć ƒõ ƒĀƒćƒ×ƒ’ƒĮƒč ƒ×ƒĮƒĒƒÄƒó ƒ×ƒóƒĒƒÄƒćƒńƒ’ƒÓ ƒĀƒĮƒĀƒóƒüƒ’ ƒĮƒĮƒÉƒ’ƒĒƒÄƒĪ ƒęƒćƒüƒĻƒąƒ’ƒńƒÄƒó ƒ’ ƒ×ƒóƒżƒõƒ’ƒüƒ’ƒĒƒĻ ƒčƒĮ ƒĮƒĀƒ×ƒćƒčƒćƒüƒćƒńƒńƒĮƒł ƒĒƒÄƒóƒčƒ’ƒ’. ƒ+ƒĮƒŠƒÄƒĮƒąƒÅ ƒųƒĮƒ×ƒąƒüƒćƒńƒ’ƒć ƒüƒĮƒĖƒóƒčƒćƒł ƒęƒ×ƒÅƒōƒĪƒą ƒųƒĮƒ×ƒąƒĮƒą ƒ’ƒż ƒÓƒĒƒüƒćƒł ƒńƒć ƒÓƒõƒüƒÓƒćƒÄƒĒƒÓ ƒąƒćƒ×ƒĮƒł ƒĀƒ×ƒĮƒÖƒ’ƒüƒóƒųƒÄƒ’ƒųƒ’ ƒęƒćƒüƒĻƒąƒ’ƒńƒÄƒĮƒżƒĮƒõ.

 
óĮŹŌ Ļ ĖĻĪĪĻĶ ÓŠĻŅŌÅ × ŅÅÓŠÕĀĢÉĖÅ āĮŪĖĻŅŌĻÓŌĮĪ konnaiaufa.narod.ru óŌĮŌŲÉ. ęĻŅÕĶ.žĮŌ. É ĶĪĻĒĻ ĶĪĻĒĻ ×ÓÅĒĻ ÉĪŌĪŅÅÓĪĻĒĻ óĮŹŌ Ļ ĖĻĪĪĻĶ ÓŠĻŅŌÅ × ŅÅÓŠÕĀĢÉĖÅ āĮŪĖĻŅŌĻÓŌĮĪ konnaiaufa.narod.ru óŌĮŌŲÉ. ęĻŅÕĶ.žĮŌ. É ĶĪĻĒĻ ĶĪĻĒĻ ×ÓÅĒĻ ÉĪŌĪŅÅÓĪĻĒĻ óĮŹŌ Ļ ĖĻĪĪĻĶ ÓŠĻŅŌÅ × ŅÅÓŠÕĀĢÉĖÅ āĮŪĖĻŅŌĻÓŌĮĪ konnaiaufa.narod.ru óŌĮŌŲÉ. ęĻŅÕĶ.žĮŌ. É ĶĪĻĒĻ ĶĪĻĒĻ ×ÓÅĒĻ ÉĪŌĪŅÅÓĪĻĒĻ óĮŹŌ Ļ ĖĻĪĪĻĶ ÓŠĻŅŌÅ × ŅÅÓŠÕĀĢÉĖÅ āĮŪĖĻŅŌĻÓŌĮĪ konnaiaufa.narod.ru óŌĮŌŲÉ. ęĻŅÕĶ.žĮŌ. É ĶĪĻĒĻ ĶĪĻĒĻ ×ÓÅĒĻ ÉĪŌĪŅÅÓĪĻĒĻ óĮŹŌ Ļ ĖĻĪĪĻĶ ÓŠĻŅŌÅ × ŅÅÓŠÕĀĢÉĖÅ āĮŪĖĻŅŌĻÓŌĮĪ konnaiaufa.narod.ru óŌĮŌŲÉ. ęĻŅÕĶ.žĮŌ. É ĶĪĻĒĻ ĶĪĻĒĻ ×ÓÅĒĻ ÉĪŌĪŅÅÓĪĻĒĻ óĮŹŌ Ļ ĖĻĪĪĻĶ ÓŠĻŅŌÅ × ŅÅÓŠÕĀĢÉĖÅ āĮŪĖĻŅŌĻÓŌĮĪ konnaiaufa.narod.ru óŌĮŌŲÉ. ęĻŅÕĶ.žĮŌ. É ĶĪĻĒĻ ĶĪĻĒĻ ×ÓÅĒĻ ÉĪŌĪŅÅÓĪĻĒĻ óĮŹŌ Ļ ĖĻĪĪĻĶ ÓŠĻŅŌÅ × ŅÅÓŠÕĀĢÉĖÅ āĮŪĖĻŅŌĻÓŌĮĪ konnaiaufa.narod.ru óŌĮŌŲÉ. ęĻŅÕĶ.žĮŌ. É ĶĪĻĒĻ ĶĪĻĒĻ ×ÓÅĒĻ ÉĪŌĪŅÅÓĪĻĒĻ